صورت فصلی  (1395/01/17)  
مزایای صورت معاملات فصلی    
جرائم ارزش افزوده  (1395/01/17)  
جرائم ارزش افزوده طبق ماده 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده    
ارزش افزوده  (1395/01/15)  
مالیات بر ارزش افزوده سال 1395    
حقوق و دستمزد  (1395/01/15)  
دانستنی های حقوق و دستمزد-قسمت دوم    
بهار 95 مبارک  (1395/01/01)  
تبریک پرسنل زنجیره اعداد به مناسبت فرارسیدن سال نو    
نوروز مبارک  (1395/01/01)  
پیامی از هیئت مدیره و مدیر عامل    
سفره هفت سین 1395  (1394/12/29)  
سفره هفت سین شرکت زنجیره اعداد1395    
صورت فصلی  (1394/12/24)  
دانستنی های صورت فصلی    
حقوق و دستمزد   (1394/12/16)  
دانستنی های حقوق و دستمزد قسمت اول    
صندوق فروش  (1394/12/13)  
سامانه فروشگاهی چیست؟ قسمت دوم    
صندوق فروش  (1394/12/11)  
سامانه فروشگاهی چیست؟ قسمت اول    
تهیه دفاتر مالی   (1394/12/10)  
ضرورت تهیه دفاترمالی و مدارک مورد نیاز    
درخواست گواهینامه ارزش افزوده  (1394/12/09)  
صدور گواهینامه ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده    
آدرس ایمیل شرکت  (1394/12/06)  
آدرس ایمیل شرکت جهت رسیدگی به درخواست ها    
آمادگی شرکت در خصوص اخذ دفاتر سال 1395  (1394/12/02)  
آمادگی شرکت زنجیره اعداد در خصوص اخذ دفاتر سال 1395