نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه ها  (1396/08/21)  
نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27    
صدور برگ قطعی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم  (1396/08/21)  
صدوربرگ مالیات قطعی صاحبان گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم وفق تبصره الحاقی 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم    
مهلت ارسال لیست حقوق فروردین 96  (1396/02/11)  
مهلت ارسال لیست حقوق فروردین 96    
اطلاعیه در خصوص تحویل مدارک زمستان95   (1396/01/15)  
اطلاعیه در خصوص تحویل مدارک زمستان95    
استخدام حسابدار(خانم)  (1395/10/24)  
استخدام حسابدار خانم جهت تکمیل کادر حسابداری    
مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده بهار95  (1395/04/12)  
مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده بهار95    
ساعت کاری سازمان امور مالیاتی کشور   (1395/03/26)  
افزایش ساعت کاری سازمان امور مالیاتی کشور    
تنظیم اظهارنامه عملکرد مستغلات  (1395/03/23)  
مهلت تنظیم اظهارنامه عملکرد سال 1394 مستغلات    
تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی  (1395/03/23)  
مهلت تنظیم اظهارنامه عملکرد سال 1394 اشخاص حقیقی    
مهلت ارسال لیست حقوق فروردین 95  (1395/03/19)  
آخرین مهلت ارسال لیست حقوق فروردین 95    
مهلت ارسال لیست حقوق فروردین 95  (1395/03/17)  
آخرین مهلت ارسال لیست حقوق فروردین 95    
مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاری  (1395/03/13)  
دانستنی های مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاری-قسمت دوم    
مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاری  (1395/03/09)  
دانستنی های مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاری-قسمت اول    
مهلت اظهارنامه الکترونیکی  (1395/03/09)  
تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1394    
تمدید مهلت ارسال لیست حقوق فروردین 95  (1395/02/29)  
تمدید مهت ارسال لیست الکترونیکی حقوق فروردین 95