صندوق فروش

سامانه فروشگاهی چیست؟

به صندوق فروش (pos) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات خرید و فروش روزانه و هزینه و نگهداری موجودی کالا در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند تلقی می گردد.

هدف از راه اندازی صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل، شناسایی عملکرد واقعی مودیان از طریق ثبت خرید،فروش، هزینه و موجودی کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونیکی فاکتور فروش با استفاده از سامانه فروشگاهی می باشد. شاید صاحبان مشاغل این سوال را می خواهند بدانند که واقعاً چه مزیتی برای آنان دارد؟

استفاده از نرم افزار یا سخت افزار باعث نظم و ثبات در کسب و کار می شود

مشتری مداری در قالب صدور فاکتور الکترونیکی فروش توسط صاحبان مشاغل بوجود می آید

شفافیت در مبادلات تجاری،درآمدها و هزینه های قانونی مودیان

مستندسازی رسیدگی و تشخیص مالیات

کاهش اختلاف مودیان با ادارات امور مالیاتی

کاهش فرآیند قطعیت مالیات

استفاده مودیان از مشوق ها و تسهیلات مالیاتی

ارسال اطلاعات مورد نظر سازمان امور مالیاتی توسط مودیان طبق ساختار تعیین شده در سند نیازمندی ها در پایان دوره مالیاتی سه ماهه و سالانه.

1394/12/11