تهیه دفاتر مالی

ضرورت تهیه دفاترمالی و مدارک مورد نیاز

قبل از شروع سال مالی جدید کلیه اشخاص (بند الف و ب) همچنین کلیه شرکتها بایستی نسبت به تهیه دفاتر قانونی(روزنامه و کل برای اشخاص بند الف و شرکتها --دفتر درآمد و هزینه برای اشخاص بند ب )خویش اقدام نمایند  و در اداره پست( اشخاص بند الف و شرکتها)و اداره دارایی(اشخاص بند ب) ، پلمپ و شماره گذاری نمایند .در صورتی که این کار صورت نگیرد دفاتر رد شده و مالیات به صورت علی الراس تعیین خواهد شد . لذا تهیه دفاتر بسیار ضروری می باشد .(طبق ماده قانون 6 دفاتر تجاری)

مدارک موردنیاز برای پلمپ دفاتر عبارتند از:

1-کپی شناسنامه مدیریت ومهربرای شرکتها 

2-اگر نماینده شرکت اقدام به اخذ دفاتر می نماید همراه داشتن نامه ای مهر وامضا شده از طرف شرکت الزامی می باشد.

3-آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی

4-پر کردن اظهار نامه پلمپ(تهیه از دفاتر پست)

5-در خواست دفاتر(در پست انجام می گیرد)

شرکت زنجیره اعداد در راستای رفاه حال شما کارفرمای گرامی حاضر به ارائه هرگونه همکاری ، مشاوره مالی و مالیاتی میباشد.

هماهنگی پیامکی 09151049952


94/12/10