اشخاصی که ملزم به تهیه دفاتر قانونی میباشند

اشخاصی که ملزم به تهیه دفاتر قانونی می باشند:

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده* طبق آخرین برگ مالیات قطعی**عملکرد سال 1391 و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت خود از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند :

1- دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان).

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط .

3- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر.

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاهها ، کلینیک های تخصصی.

5- صاحبان مشاغل صرافی.

6- فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط.

 

نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
نام و آدرس ایمیل شما محفوظ است