پرسشنامه استخدام نیروی کار حسابدار در مشهد

لازم به توضیح است تکمیل این فرم برای شرکت زنجیره اعداد تعهدی ایجاد نمیکند
 
جنسیت
مرد زن
وضعیت تاهل
مجرد متأهل
 
 

مدارک و سوابق

 

شرایط همکاری

میزان حقوق در خواستی*:
آیا بیمه تامین اجتماعی هستید ؟ ( بلی  /  خیر )
در صورتی که نیاز باشد شما به صورت سیار به شرکت ها و اشخاص مراجعه کنید مشکلی ندارید؟( بلی  /  خیر )
 
Submit Results